Knižničný systém Proflib Štart vyvíja a distribuuje Centrum eko-informácií a terminológie - CEIT s.r.o., Bratislava.
Novinky
Informačnú brožúrku o Proflib ŠTART 2019 môžete stiahnúť TU

Dňa 21. marca 2019 prezentácia systému v rámci: Celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc v Slovenskej pedagogickej knižnici, Hálova 6, Bratislava

Kontakt

www.ceit.sk
www.skolskakniznica.sk


E-mail:

Informácie o knihovníckom systéme, technický hotline: 0903 454 010
Sídlo a korešpondečná adresa:
CEIT s.r.o.
Biskupická 1
821 06 Bratislava 214

Radi zodpovieme na Vaše otázky a pripomienky :)