Knižničný systém Proflib Štart vyvíja a distribuuje Centrum eko-informácií a terminológie - CEIT s.r.o., Bratislava.
Novinky
Informačnú brožúrku o Proflib ŠTART 2019 môžete stiahnúť TU

Dňa 21. marca 2019 prezentácia systému v rámci: Celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc v Slovenskej pedagogickej knižnici, Hálova 6, Bratislava

Technická podpora, tipy a triky:


Ako si poradiť so ZOZNAMOM POVINNÝCH EVIDENCIÍ (verzie pred rokom 2014)

Zoznam používateľov školskej knižnice a zoznam aktuálnych absenčných výpožičiek:
Postupujte podľa návodu (pdf)
Stiahnite súbor s preddefinovaným tlačovým výstupom pouziv.wpr a nakopírujte do C:\profM21\winis\vprocwst\


Pripravujeme pre používateľov systému Proflib ŠTART z roku 2007, 2008, - nový prírastkový zoznam v tabuľke s výpočtom hodnoty fondu a štatistikou fondu - na stiahnutie
Naprogramovanie čítačky čiarových kódov pre prácu na notebooku (bez nutnosti prepínať na klávesnici NumLock)
Snímače čiarových kódov dodávame prednastavené na prácu s klasickým PC. V prípade že chcete pracovať s čiarovými kódmi, napr. katalogizovať alebo požičiavať na notebooku, zvyčajne sa osvedčilo zmeniť nastavenie snímača. K snímaču je dodaný manuál, ktorý obsahuje zobrazené čiarové kódy slúžiace na nastavenie snímača, zosnímajte čiarové kódy postupne podľa poradia.
Postup:
1. Start Configuration (na zadnej strane)
2. Send character by ALT method Enable (str. 16)
3. Select terminator - None (str. 17)
4. End configuration (zadná strana)
5. Save Parameters (zadná strana)