Knižničný systém Proflib Štart vyvíja a distribuuje Centrum eko-informácií a terminológie - CEIT s.r.o., Bratislava.
Novinky
Informačnú brožúrku o Proflib ŠTART 2019 môžete stiahnúť TU

Dňa 21. marca 2019 prezentácia systému v rámci: Celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc v Slovenskej pedagogickej knižnici, Hálova 6, Bratislava

Referencie

Stredné školy

Špeciálne školy, ZUŠ

Základné školy