Knižničný systém Proflib Štart vyvíja a distribuuje Centrum eko-informácií a terminológie - CEIT s.r.o., Bratislava.
Novinky
Informačnú brožúrku o Proflib ŠTART môžete stiahnúť TU

Dňa 12. marca 2020 prezentácia systému v rámci: Celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc. Mmiesto konania: Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, Košice
Dňa 26. marca 2020 prezentácia systému v rámci: Celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc. Mmiesto konania: Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, Piešťany

Referencie

Stredné školy

Špeciálne školy, ZUŠ

Základné školy