Knižničný systém Proflib Štart vyvíja a distribuuje Centrum eko-informácií a terminológie - CEIT s.r.o., Bratislava.
Novinky
Milí školskí knihovníci a knihovníčky:) !

Prezentáciu knižničného systému zo dňa 27.5.2021 môžete stiahnúť TU


Dávame do pozornosti aktualizovaný Popis systému Proflib ŠTART.

Môžete stiahnúť TU
Povzbudzujeme, neváhajte nás kontaktovať s otázkami, podnetmi alebo prosbami o radu.

Novinka 2020 - nový modul Proflib Učebnice sa začal používať v plnej prevádzke gymnázií v Prešove a Bratislave

Kontakt

www.ceit.sk
www.skolskakniznica.sk


E-mail:

Informácie o knihovníckom systéme, technický hotline: 0903 454 010
Sídlo a korešpondečná adresa:
CEIT s.r.o.
Biskupická 1
821 06 Bratislava 214

Radi zodpovieme na Vaše otázky a pripomienky :)